Bờ vai anh là cõi yên lành – Hamlet Trương x Hiền Thục 

Bờ Vai Anh Là Cõi Yên Lành cũng là ca khúc duy nhất trong album được thực hiện dưới dạng MV drama với sự tham gia của diễn viên Tú Tri và người mẫu Trần Bảo Sơn.