• CiiN, Huyền 2k4 diện đồ như cao bồi

    CiiN, Huyền 2k4 diện đồ như cao bồi

    “Cowboy core” là xu hướng được Beyoncé khởi xướng trong thời gian gần đây. Những chiếc mũ rộng vành và boots da cao cổ xuất hiện trên khắp đường phố trong nước và quốc tế.