• Joker gặp Harley Quinn như thế nào?

    Joker gặp Harley Quinn như thế nào?

    Việc Harley Quinn trở thành tình nhân, hay đơn thuần là trò đùa, món đồ chơi hay công cụ để Joker lợi dụng còn là một ẩn số, mà kết quả phụ thuộc vào lăng kính của Todd Phillips.