Nâng chén tiêu sầu – Bích Phương

Ca khúc “Nâng chén tiêu sầu” mang giai điệu bắt tai và tiết tấu đầy xu hướng, đánh dấu cho “kỷ nguyên mới” của Bích Phương trên chặng đường hoạt động nghệ thuật.