Finding You – Chi Pu

  • Finding You – Chi Pu

    Finding You – Chi Pu

    Chi Pu ra mắt MV Finding you, đánh dấu màn “Trung tiến” với sản phẩm âm nhạc cá nhân sau hơn một năm bùng nổ tại Đạp gió 2023. Sản phẩm được Chi Pu phát hành song song ở cả Việt Nam và Trung Quốc.