Chính Mình Tổn Thương – Thành Đạt

Composer: Thành Đạt, Mix & Master: Đinh Hoàng Quốc, Music Producer : JAY D, Camera Operator : Phạm khánh , Color Grading : Đạt Lê