Đánh cắp mặt trời – Nhiều ca sĩ

Hơn 80 nghệ sĩ cùng tham gia Dự án Đánh Cắp Mặt Trời đem điện lên vùng cao, thắp sáng tương lai cho trẻ em nghèo.