Đi Sai Nước Cờ – Ưng Hoàng Phúc

MV “Đi sai nước cờ” là câu chuyện về một người đàn ông vướng vào mối tình tay ba đầy oan trái