Dù Con Đã Lớn Khôn – Yuno Bigboi x Tổng Đài

Trưởng thành đánh đổi với thời gian ở nhà ngày ngày ít đi, những tin nhắn dần bỏ ngỏ, và những giọng nói ấm áp bên kia đầu dây dần trở nên yếu ớt. Trưởng thành cho ta tất cả những địa vị và khao khát mà ta mong mỏi, nhưng cũng lấy đi những…