Em Ơi Ví Dầu – Đan Trường

MV “Em Ơi Ví Dầu” của Đan Trường gây ấn tượng bởi việc sử dụng hoàn toàn công nghệ AI để tạo hình ảnh, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam.