Giá Như – Soobin

‘Giá như’ là bài hát Soobin viết cho một người cũ khi câu chuyện của chúng mình đã đi đến hồi kết. Bài hát là tất cả những trăn trở trong mình: giá như em muốn anh, giá như chúng ta có thể làm lại,… một vạn những câu ‘giá như’ đã ám ảnh mình…