https://youtu.be/fqTazbD-i9w?si=NcxtRby8y7dvJhtV

Ngày Mai Tôi Sẽ Viết Sách – Như Ý

“Ngày Mai Tôi Sẽ Viết Sách” là bản ballad đầy cảm xúc, thể hiện nội tâm của một người phụ nữ đang cố gắng quên đi mối tình tan vỡ. MV được quay đẹp mắt, với hình ảnh thơ mộng và diễn xuất tinh tế của Như Ý