Sốc Nhiệt – Hoàng Yến Chibi

Tung MV ‘Sốc Nhiệt’ đúng thời điểm nắng nóng, Hoàng Yến Chibi khẳng định đều là ‘duyên’