Thế Giới Cho Em – Tuấn Đinh x Rum

Composer: Xuân Định K.Y, Tuấn Đinh, Rum; Singer: Tuấn Đinh x Rum; Music Producer: Tuấn Đinh; Music Arranger: Hoàng Danh Hướng