Thôi Anh Đừng Nhiều Lời – Thiều Bảo Trang ft Vũ Thảo My, Limitlxss, Hoàng Tôn, WOKEUP

Composer: THIỀU BẢO TRANG, VŨ THẢO MY, HOÀNG TÔN; Rap: LIMITLXSS; Music Director: HOÀNG TÔN; Music Producer: WOKEUP (S•HUBE); Guitarist: TOM REYES